7777 2080

Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οποιοδήποτε ταξίδι κλείνεται μαζί μας, ατομικό ή ομαδικό, θέλουμε να είναι πολύ πετυχημένο. Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους πιο κάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του ταξιδιού σας.  Η συμμετοχή σας, σε οποιοδήποτε ταξίδι του τουριστικού μας γραφείου προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και την αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής. 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Η εταιρία μας See You Travel Ltd είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα τα Λατσιά, στη Λευκωσία.     Είμαστε εγγεγραμμένο μέλος του ΚΟΤ, του ΑCTA, της ΙΑΤΑ και του BSP Κύπρου.

2. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)
Εσείς είστε ο κάθε πελάτης/ ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος μίας ομάδας. Με τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών, το γραφείο λειτουργεί ως μεσάζων και αντιπρόσωπος όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, τις θαλάσσιες μεταφορές, τα ξενοδοχεία και άλλες υπηρεσίες εδάφους στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Ο ρόλος του είναι καθαρά διαμεσολαβητικός για τη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων που οφείλονται στην υπαιτιότητα του γραφείου. Συνεπώς το γραφείο, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές ή ακυρώσεις των προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες συνέπειες τους. Εξαιρείται  επίσης, από οποιανδήποτε ευθύνη για απώλεια, προσωπική βλάβη ή ζημιά που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή / και άλλους λόγους εκτός του ελέγχου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης απώλειας, κλοπής, ζημιάς ή καθυστέρησης στην παράδοση αποσκευών, καθώς επίσης και αλλαγές ξενοδοχείων ή και πτήσεων λόγω υπέρ-κρατήσεων (over bookings). Επιπλέον, όπου παρουσιάζεται οργανωμένο πρόγραμμα αυτό υπόκειται σε αλλαγές στην σειρά ή στην εκτέλεση του χωρίς καμία μείωση στην παροχή των υπηρεσιών. Το γραφείο μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συνεπέστερη εκτέλεση των προγραμμάτων του και γενικά του ταξιδιού καθώς προσπαθεί να εξυπηρετήσει τέτοιες περιπτώσεις χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη  ή υποχρέωση κάλυψης των οποιονδήποτε έκτακτων δαπανών που πιθανόν να χρειαστούν, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν όπως και στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας από τους ίδιους τους πελάτες. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Η κυριότερη ευθύνη που φέρουν οι ταξιδιώτες είναι αναφορικά με τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για να ταξιδέψουν καθώς και για το αν αυτά βρίσκονται σε ισχύ (ταυτότητα/ διαβατήριο/ θεωρήσεις βίζας/ κάρτα εμβολισμού κ.ά). Αν κατέχουν ξένο διαβατήριο οφείλουν να το γνωστοποιήσουν έγκαιρα στην εταιρεία μας. Επιπρόσθετη ευθύνη των ταξιδιωτών είναι και η δήλωση για εισαγωγή / εξαγωγή συναλλάγματος ή και αγαθών, ανάλογα με τις διαδικασίες που απαιτούνται σε κάθε χώρα.  Βασική υποχρέωση επίσης, όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση τους στις εκδηλώσεις του προγράμματος και η συμμόρφωση τους απέναντι στις υποδείξεις των συνοδών.  Τα φιλοδωρήματα είναι επίσης ευθύνη του ταξιδιώτη, και πληρώνονται επί τόπου με εξαίρεση τις εταιρίες που τα ζητούν συνολικά εκ των προτέρων.

5. KΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
Η δήλωση συμμετοχής και η κράτηση θέσης στο ταξίδι, είναι έγκυρη μόνο όταν καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή. 

6. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ / ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Είναι δική σας ευθύνη η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που χρειάζονται για να ταξιδέψετε όπως διαβατήρια, θεωρήσεις (βίζες), πιστοποιητικά στρατού κλπ.  Το διαβατήριο είναι απαραίτητο σε κάθε ταξίδι και πρέπει να ισχύει πέραν των 6 μηνών μετά την ημερομηνία αναχώρησης σας.  Το πάσο δεν γίνεται αποδεκτό σε καμία χώρα.  Η χρήση ταυτότητας επιτρέπεται μόνο για ταξίδια σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο για ταξιδιώτες με Κυπριακή ιθαγένεια.  Αν είστε κάτοχος ξένου διαβατηρίου πρέπει να εξακριβώσετε όλες τις αξιώσεις που σας επηρεάζουν αφού μερικές χώρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από την εθνικότητα του κατόχου του διαβατηρίου.  Αν δεν καταφέρετε να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.  Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθεια μας θα είναι δείγμα καλής θελήσεως.  Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι.

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα / οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωστοποιήσει γραπτώς την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από τη μέρα που θα λάβουμε γραπτώς την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής. Στη περίπτωση αυτή θα ισχύουν ακυρωτικά (κατ’ άτομο) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχείων την ημέρα κράτηση τους. Μπορούμε να διευθετήσουμε για εσάς, ασφάλεια ταξιδιού που να καλύπτει τυχόν ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι. Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.   

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Πάντως δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι σας 7 μέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν υπάρχουν λόγοι πέρα από το δικό μας έλεγχο. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 
Α. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς. 
Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου. 

9. ΠΤΗΣΕΙΣ 
Είναι πολύ πιθανόν οι πτήσεις να είναι γεμάτες και τα μέλη της ίδιας οικογένειας να μην καθίσουν μαζί. Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες. Οι πτήσεις που χρησιμοποιούμε ενδεχομένως να μην είναι απευθείας και να προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι συγκεκριμένες πτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί δίνονται πριν την αναχώρηση. Τέλος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο αεροσκάφους διότι οι αεροπορικές εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής, την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση. 

10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Η υποβολή παραπόνων, θα πρέπει να γίνεται, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού γνωστοποιώντας στον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρίας μας ή απευθείας στα γραφεία μας το πρόβλημα, για να γίνει προσπάθεια επίλυσης του.  Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό παράπονο μετά την επιστροφή στην Κύπρο, εάν αυτό δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και αν δεν έχει δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για να επιλυθεί το πρόβλημα επί τόπου.  Σε κάθε περίπτωση που το πρόβλημα τελικά παραμείνει άλυτο, παράπονο θα πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία μας το αργότερο εντός 7 ημερών από την λήξη του ταξιδιού. 

11. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει συνοδεία εκπροσώπων του γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών, ισχύουν ο κανονισμός της ΙΑΤΑ για τις αεροπορικές εταιρίες και οι αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις για κάθε μεταφορικό μέσο και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη στις περιπτώσεις αυτές περιορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές. Αν συμβεί να χάσετε βαλίτσα κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού η αεροπορική εταιρία θα φροντίσει να τη βρει και στη σπάνια περίπτωση που χαθεί θα σας αποζημιώσει.

12. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
Για τα οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, διοργανωτής είναι το Seeyou Travel Ltd σε συνεργασία με άλλους διοργανωτές ταξιδιών.

13. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη σωστή καταχώρηση των διάφορων στοιχείων και λεπτομερειών στην ιστοσελίδα μας. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες πτήσεων. Εκδρομές, ξεναγήσεις κρουαζιέρες ή σαφάρι μπορούν ν’ αλλάξουν για τοπικές αιτίες. Ο διοργανωτής και ο σχεδιαστής δεν ευθύνονται για τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά εκδρομών.