7777 2080

 

Κρουαζιέρα: Τρεις Ήπειροι

Γύρος του κόσμου, 8 Ημέρες

Από € 100

Ημερομηνία αναχώρησης : 07-01-2020,17-01-2020,15-05-2020

Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα,Γένοβα, Βαρκελώνη, Μαγίορκα

Μεσόγειος, 7 Ημέρες

Από € 739

Ημερομηνία αναχώρησης : 01-04-2020

Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα, Κατάνια, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Βαρκελώνη, Μαγιόρκα

Μεσόγειος, 8 Ημέρες

Από € 739

Ημερομηνία αναχώρησης : 14-04-2020

Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα & Ιταλία

Μεσόγειος, 5 Ημέρες

Από € 819

Ημερομηνία αναχώρησης : 09-11-2020

Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα, Κάλιαρι, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Βαρκελώνη, Μαγιόρκα

Μεσόγειος, 8 Ημέρες

Από € 1249

Ημερομηνία αναχώρησης : 06-07-2020,13-07-2020,31-08-2020,07-09-2020,14-09-2020

Περισσότερες πληροφορίες

Κρουαζιέρα: Τρεις Ήπειροι

Γύρος του κόσμου, 8 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 07-01-2020,17-01-2020,15-05-2020

Από € 100 Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα,Γένοβα, Βαρκελώνη, Μαγίορκα

Μεσόγειος, 7 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 01-04-2020

Από € 739 Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα, Κατάνια, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Βαρκελώνη, Μαγιόρκα

Μεσόγειος, 8 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 14-04-2020

Από € 679 Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα & Ιταλία

Μεσόγειος, 5 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 09-11-2020

Από € 819 Περισσότερες πληροφορίες

Δυτική Μεσόγειος: Μάλτα, Κάλιαρι, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Βαρκελώνη, Μαγιόρκα

Μεσόγειος, 8 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 06-07-2020,13-07-2020,31-08-2020,07-09-2020,14-09-2020

Από € 50 Περισσότερες πληροφορίες