7777 2080

 

4ήμερη κρουαζιέρα Eικόνες του Αιγαίου

Μεσόγειος, 4 Ημέρες

Από € 299

Ημερομηνία αναχώρησης : 31-03-2023, 07-04-2023, 14-04-2023, 21-04-2023, 28-04-2023, 05-05-2023, 07-07-2023, 14-07-2023, 21-07-2023, 28-07-2023, 04-08-2023, 11-08-2024, 18-08-2023, 25-08-2023, 06-10-2023, 13-10-2023, 20-10-2023, 27-10-2023

Περισσότερες Πληροφορίες

5ήμερη κρουαζιέρα Eικόνες του Αιγαίου

Μεσόγειος, 5 Ημέρες

Από € 399

Ημερομηνία αναχώρησης : 27-03-2023, 03-04-2023, 10-04-2023, 17-04-2023, 24-04-2023, 01-05-2023, 03-07-2023, 10-07-2023, 17-07-2023, 24-07-2023, 31-07-2023, 07-08-2023, 14-08-2023, 21-08-2023, 28-08-2023, 02-10-2023, 09-10-2023, 16-10-2023, 23-10-2023

Περισσότερες Πληροφορίες

Ειδυλλιακό Αιγαίο

Μεσόγειος, 8 Ημέρες

Από € 599

Ημερομηνία αναχώρησης : 15-04-2023, 22-04-2023, 29-04-2023, 06-05-2023, 13-05-2023, 20-05-2023, 27-05-2023, 22-07-2023, 29-07-2023, 05-08-2023, 12-08-2023, 19-08-2023, 26-08-2023

Περισσότερες Πληροφορίες

4ήμερη κρουαζιέρα Eικόνες του Αιγαίου

Μεσόγειος, 4 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 31-03-2023, 07-04-2023, 14-04-2023, 21-04-2023, 28-04-2023, 05-05-2023, 07-07-2023, 14-07-2023, 21-07-2023, 28-07-2023, 04-08-2023, 11-08-2024, 18-08-2023, 25-08-2023, 06-10-2023, 13-10-2023, 20-10-2023, 27-10-2023

Από € 359 Περισσότερες Πληροφορίες

5ήμερη κρουαζιέρα Eικόνες του Αιγαίου

Μεσόγειος, 5 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 27-03-2023, 03-04-2023, 10-04-2023, 17-04-2023, 24-04-2023, 01-05-2023, 03-07-2023, 10-07-2023, 17-07-2023, 24-07-2023, 31-07-2023, 07-08-2023, 14-08-2023, 21-08-2023, 28-08-2023, 02-10-2023, 09-10-2023, 16-10-2023, 23-10-2023

Από € 459 Περισσότερες Πληροφορίες

Ειδυλλιακό Αιγαίο

Μεσόγειος, 8 Ημέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 15-04-2023, 22-04-2023, 29-04-2023, 06-05-2023, 13-05-2023, 20-05-2023, 27-05-2023, 22-07-2023, 29-07-2023, 05-08-2023, 12-08-2023, 19-08-2023, 26-08-2023

Από € 729 Περισσότερες Πληροφορίες