7777 2080

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας είναι μία Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αποσκοπεί στην ενημέρωση σας όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς επίσης τα δικαιώματα σας, ως υποκείμενα επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία. 
 
Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό, «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» (που αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα») είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με άτομο που βρίσκεται στη ζωή και μπορεί να ταυτοποιηθεί, για παράδειγμα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή/και αριθμός ταυτότητας.  
 
2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
Η SEE YOU TRAVEL LTD είναι εταιρεία ταξιδιωτικής πρακτόρευσης με αριθμό εγγραφής εταιρείας HE131673.  Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου της γραφείου είναι στην Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, 2220 Λατσιά. 
 
3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων τα οποία λαμβάνουμε από εσάς με βάση την ελεύθερη και ρητή σας συγκατάθεση, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή προφορικά.  Μπορεί επίσης να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από emails που μας στέλνετε ή από άλλες πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες (π.χ. το Διαδίκτυο) τα οποία λαμβάνουμε νόμιμα και μας επιτρέπεται να τα επεξεργαζόμαστε. 
 
4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ  
Εάν είστε πελάτης ή πιθανός πελάτης, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν: 
 
Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, ιστορικό κρατήσεων και πληρωμών. 
 
Τα πιο πάνω δεδομένα μπορεί να αφορούν και ανήλικους κάτω των 16 ετών. 
  
5. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με διαφάνεια και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την σχετική νομοθεσία για ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
 
Α. Για εκτέλεση σύμβασης 
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή/και διοργανωτών οργανωμένων εκδρομών  προκειμένου να μπορέσετε να ταξιδεύσετε. 
 
Β. Για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση 
Ενδεχομένως να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα λόγω συμμόρφωσης με νομοθεσία, κανονισμό, κρατική ή εποπτική αρχή ή/και απόφαση δικαστηρίου. 
 
Γ. Για σκοπούς διασφάλισης έννομου συμφέροντος 
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο πρόσωπο.  Έννομο συμφέρον προκύπτει όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας νοουμένου ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη και δεν γίνεται άδικα εναντίον των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.   
 
Δ. Έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας 
Νοουμένου ότι μας έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεση σας για επεξεργασία, τότε η νομιμότητα τέτοιας επεξεργασίας βασίζεται στην συγκατάθεση αυτή.  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ή να περιορίσετε τη συγκατάθεση όποτε το θελήσετε.  
 
6. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Ως εκτελούντες την επεξεργασία δίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες με τις οποίες εσείς συμβάλλεστε μέσω μας και ή στους διοργανωτές εκδρομών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουν να σας παρέχουν το ταξιδιωτικό σας εισιτήριο ή πακέτο.   
 
Τόσο οι συνεργάτες μας όσο και το προσωπικό μας δεσμεύονται με ξεχωριστή σύμβαση εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό.  
 
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 
Είναι δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προτείνουμε ταξιδιωτικά πακέτα που μπορεί να χρειάζεστε ή/και να σας ενδιαφέρουν, νοουμένου ότι έχουμε ήδη λάβει την σχετική σας συγκατάθεση προηγουμένως. 
 
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CCTV) 
Εντός των εγκαταστάσεων μας, καθώς επίσης και περιμετρικά, υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες που καταγράφουν εικόνες (βίντεο).  Μετά από 2 εβδομάδες η καταγραφή διαγράφεται εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος να μην το πράξουμε. 
 
9. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είσαστε πελάτες μας.  Όταν περάσουν 5 έτη από την τελευταία αγορά σας τότε τα δεδομένα σας θα διαγράφονται, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος να μην το πράξουμε π.χ. επιτακτικός έννομος λόγος. 
 Τα προσωπικά δεδομένα πιθανών πελατών (προσφορές) τα κρατάμε για 6 μήνες.   
 
10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
• Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.  Δικαιούστε να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας κρατούμε και να ελέγχετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. 
• Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (αποκατάστασης) των προσωπικών σας δεδομένων.  Μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε ελλιπή και ανακριβή δεδομένα που κρατούμε σε σχέση με σας. 
• Έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.  Το γνωστό δικαίωμα στη λήθη, σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όπου δεν υπάρχει καλός λόγος για μας να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. 
• Έχετε δικαίωμα άρνησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον.  Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα συνεχίσουμε πλέον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εκτός αν μπορέσουμε να καταδείξουμε επιτακτικούς έννομους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. 
• Έχετε δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία.  Μπορείτε να περιορίσετε τους σκοπούς για τους οποίου γίνεται η επεξεργασία. 
• Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.  Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε απλή, διαφανή και κατανοητή μορφή. 
• Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας κατευθείαν σε άλλους οργανισμούς που θα υποδείξετε. 
• Έχετε δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης που μας δώσατε κατά οποιοδήποτε χρόνο.   
• Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.  Εάν έχετε ανησυχίες ως προς το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας http://www.dataprotection.gov.cy  
  
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματα σας, να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή/και να λάβετε επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@seeyoutravel.com.cy ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη, 2220 Λατσιά.