7777 2080

  

Καλοκαίρι στο Παρίσι, στη Disneyland και στο Πάρκο του Aστερίξ (6 μέρες)

Ευρώπη, Διάρκεια : 6 Hμέρες

Από € 1299

Ημερομηνία αναχώρησης : 19-07-2023,26-07-2023,04-08-2023,23-08-2023

Περισσότερες Πληροφορίες

Καλοκαίρι σε Παρίσι - Disneyland & στο Πάρκο του Αστερίξ (8 μέρες)

Ευρώπη, Διάρκεια : 8 Hμέρες

Από € 1469

Ημερομηνία αναχώρησης : 10-07-2023,14-07-2023,17-07-2023,21-07-2023,24-07-2023,28-07-2023,31-07-2023,02-08-2023,04-08-2023,11-08-2023,14-08-2023,16-08-2023,18-08-2023,21-08-2023,07-08-2023,09-08-2023

Περισσότερες Πληροφορίες

Καλοκαίρι στο Παρίσι, στη Disneyland και στο Πάρκο του Aστερίξ (6 μέρες)

Ευρώπη, 6 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 19-07-2023,26-07-2023,04-08-2023,23-08-2023

Από € 1299 More info

Καλοκαίρι σε Παρίσι - Disneyland & στο Πάρκο του Αστερίξ (8 μέρες)

Ευρώπη, 8 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 10-07-2023,14-07-2023,17-07-2023,21-07-2023,24-07-2023,28-07-2023,31-07-2023,02-08-2023,04-08-2023,11-08-2023,14-08-2023,16-08-2023,18-08-2023,21-08-2023,07-08-2023,09-08-2023

Από € 1469 More info