7777 2080

  

Μάλτα

Ευρώπη, Διάρκεια : 4 Days

Από € 159

Ημερομηνία αναχώρησης : 20-02-2020,12-03-2020,26-03-2020,09-04-2020,23-04-2020,07-05-2020,28-05-2020,11-06-2020,09-07-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Χανιά

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, Διάρκεια : 5 Days

Από € 160

Ημερομηνία αναχώρησης : 04-02-2020,18-02-2020,10-03-2020,03-03-2020,02-06-2020,14-04-2020,05-05-2020,12-05-2020,26-05-2020,16-06-2020,23-06-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Μπρατισλάβα

Ευρώπη, Διάρκεια : 5 Days

Από € 195

Ημερομηνία αναχώρησης : 27-01-2020,03-02-2020,10-02-2020,24-02-2020,02-03-2020,16-03-2020,07-04-2020,05-05-2020,19-05-2020,09-06-2020,18-06-2020,23-06-2020,21-07-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Βιέννη

Ευρώπη, Διάρκεια : 5 Days

Από € 228

Ημερομηνία αναχώρησης : 10-02-2020,17-02-2020,02-03-2020,23-03-2020,08-04-2020,06-05-2020,13-05-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Κρακοβία

Ευρώπη, Διάρκεια : 5 Days

Από € 265

Ημερομηνία αναχώρησης : 22-01-2020,05-02-2020,26-02-2020,04-03-2020,11-03-2020,18-03-2020,25-03-2020,08-04-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Βουκουρέστι

Ευρώπη, Διάρκεια : 4 Days

Από € 265

Ημερομηνία αναχώρησης : 01-05-2020,31-01-2020,07-02-2020,10-02-2020,15-02-2020,05-03-2020,06-03-2020,07-03-2020,13-03-2020,28-03-2020,30-04-2020,05-05-2020,09-05-2020,15-05-2020,22-05-2020,05-06-2020,13-06-2020,27-06-2020,11-07-2020,18-07-2020,25-07-2020,01-08-2020,04-08-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Βουδαπέστη

Ευρώπη, Διάρκεια : 4 Days

Από € 297

Ημερομηνία αναχώρησης : 06-02-2020,20-02-2020,12-03-2020,10-04-2020,22-05-2020,10-05-2020,03-05-2020,29-05-2020,01-06-2020,04-06-2020,14-06-2020,17-06-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, Διάρκεια : 4 Days

Από € 299

Ημερομηνία αναχώρησης : 26-01-2020,19-02-2020,17-03-2020,09-03-2020,06-05-2020,07-05-2020,07-04-2020,18-04-2020,13-05-2020,23-06-2020,03-07-2020,04-07-2020,23-07-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Βρυξέλλες

Ευρώπη, Διάρκεια : 5 Days

Από € 343

Ημερομηνία αναχώρησης : 27-01-2020,03-03-2020,23-03-2020,11-05-2020,18-05-2020,25-05-2020,15-06-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Άμστερνταμ

Ευρώπη, Διάρκεια : 4 Days

Από € 463

Ημερομηνία αναχώρησης : 26-01-2020,02-02-2020,05-03-2020,04-06-2020,18-06-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Μάλτα

Ευρώπη, 4 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 20-02-2020,12-03-2020,26-03-2020,09-04-2020,23-04-2020,07-05-2020,28-05-2020,11-06-2020,09-07-2020

Από € 159 More info

Χανιά

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, 5 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 04-02-2020,18-02-2020,10-03-2020,03-03-2020,02-06-2020,14-04-2020,05-05-2020,12-05-2020,26-05-2020,16-06-2020,23-06-2020

Από € 160 More info

Μπρατισλάβα

Ευρώπη, 5 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 27-01-2020,03-02-2020,10-02-2020,24-02-2020,02-03-2020,16-03-2020,07-04-2020,05-05-2020,19-05-2020,09-06-2020,18-06-2020,23-06-2020,21-07-2020

Από € 195 More info

Βιέννη

Ευρώπη, 5 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 10-02-2020,17-02-2020,02-03-2020,23-03-2020,08-04-2020,06-05-2020,13-05-2020

Από € 228 More info

Κρακοβία

Ευρώπη, 5 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 22-01-2020,05-02-2020,26-02-2020,04-03-2020,11-03-2020,18-03-2020,25-03-2020,08-04-2020

Από € 265 More info

Βουκουρέστι

Ευρώπη, 4 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 01-05-2020,31-01-2020,07-02-2020,10-02-2020,15-02-2020,05-03-2020,06-03-2020,07-03-2020,13-03-2020,28-03-2020,30-04-2020,05-05-2020,09-05-2020,15-05-2020,22-05-2020,05-06-2020,13-06-2020,27-06-2020,11-07-2020,18-07-2020,25-07-2020,01-08-2020,04-08-2020

Από € 265 More info

Βουδαπέστη

Ευρώπη, 4 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 06-02-2020,20-02-2020,12-03-2020,10-04-2020,22-05-2020,10-05-2020,03-05-2020,29-05-2020,01-06-2020,04-06-2020,14-06-2020,17-06-2020

Από € 297 More info

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, 4 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 26-01-2020,19-02-2020,17-03-2020,09-03-2020,06-05-2020,07-05-2020,07-04-2020,18-04-2020,13-05-2020,23-06-2020,03-07-2020,04-07-2020,23-07-2020

Από € 299 More info

Βρυξέλλες

Ευρώπη, 5 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 27-01-2020,03-03-2020,23-03-2020,11-05-2020,18-05-2020,25-05-2020,15-06-2020

Από € 343 More info

Άμστερνταμ

Ευρώπη, 4 Days

Ημερομηνία αναχώρησης : 26-01-2020,02-02-2020,05-03-2020,04-06-2020,18-06-2020

Από € 463 More info