7777 2080

  

Πράγα

Ευρώπη, Διάρκεια : 5 Hμέρες

Από € 150

Ημερομηνία αναχώρησης : 03-01-2021,10-01-2021,17-01-2021,24-01-2021,07-02-2021,14-02-2021,21-02-2021,07-03-2021,14-03-2021,21-03-2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Βιέννη

Ευρώπη, Διάρκεια : 5 Hμέρες

Από € 197

Ημερομηνία αναχώρησης : 11-01-2021,18-01-2021,25-01-2021,01-02-2021,08-02-2021,15-02-2021,22-02-2021,01-03-2021,08-03-2021,15-03-2021,22-03-2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Αθήνα

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, Διάρκεια : 5 Hμέρες

Από € 205

Ημερομηνία αναχώρησης : 05-01-2021,12-01-2021,19-01-2021,26-01-2021,02-02-2021,09-02-2021,16-02-2021,23-02-2021,02-03-2021,09-03-2021,16-03-2021,23-03-2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, Διάρκεια : 5 Hμέρες

Από € 210

Ημερομηνία αναχώρησης : 04-01-2021,11-01-2021,18-01-2021,25-01-2021,01-02-2021,08-02-2021,15-02-2021,22-02-2021,01-03-2021,08-03-2021,15-03-2021,22-03-2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Λονδίνο

Ηνωμένο Βασίλειο, Διάρκεια : 6 Hμέρες

Από € 225

Ημερομηνία αναχώρησης : 06-01-2021,13-01-2021,20-01-2021,03-02-2021,10-02-2021,17-02-2021,03-03-2021,10-03-2021,17-03-2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Koπεγχάγη

Ευρώπη, Διάρκεια : 5 Hμέρες

Από € 237

Ημερομηνία αναχώρησης : 05-01-2021,12-01-2021,19-01-2021,26-01-2021,02-02-2021,09-02-2021,16-02-2021,23-02-2021,02-03-2021,09-03-2021,16-03-2021,23-03-2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Πράγα

Ευρώπη, 5 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 03-01-2021,10-01-2021,17-01-2021,24-01-2021,07-02-2021,14-02-2021,21-02-2021,07-03-2021,14-03-2021,21-03-2021

Από € 150 More info

Βιέννη

Ευρώπη, 5 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 11-01-2021,18-01-2021,25-01-2021,01-02-2021,08-02-2021,15-02-2021,22-02-2021,01-03-2021,08-03-2021,15-03-2021,22-03-2021

Από € 197 More info

Αθήνα

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, 5 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 05-01-2021,12-01-2021,19-01-2021,26-01-2021,02-02-2021,09-02-2021,16-02-2021,23-02-2021,02-03-2021,09-03-2021,16-03-2021,23-03-2021

Από € 205 More info

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά, 5 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 04-01-2021,11-01-2021,18-01-2021,25-01-2021,01-02-2021,08-02-2021,15-02-2021,22-02-2021,01-03-2021,08-03-2021,15-03-2021,22-03-2021

Από € 217 More info

Λονδίνο

Ηνωμένο Βασίλειο, 6 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 06-01-2021,13-01-2021,20-01-2021,03-02-2021,10-02-2021,17-02-2021,03-03-2021,10-03-2021,17-03-2021

Από € 225 More info

Koπεγχάγη

Ευρώπη, 5 Hμέρες

Ημερομηνία αναχώρησης : 05-01-2021,12-01-2021,19-01-2021,26-01-2021,02-02-2021,09-02-2021,16-02-2021,23-02-2021,02-03-2021,09-03-2021,16-03-2021,23-03-2021

Από € 237 More info